Spara långsiktigt i nya hyreshus

Här anmäler du ditt intresse för att spara i våra klimatpositiva trähus.
Sparandet är tänkt långsiktigt, men om du väljer obundet sparande har du sex månaders uppsägningstid om du behöver ta ut dina insatta medel. Som säkerhet för sparandet har du B-aktier i ETC Bygg AB.
Har du inte alla uppgifter som krävs eller några andra frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Sparande